Giải Pháp Thiết Bị Văn Phòng

SHP Technology cung cấp các loại máy văn phòng và vật tư chất lượng cao

Giải Pháp Thiết Bị Phát Hành Thẻ

SHP Technology chuyên cung cấp các giải pháp phát hành thẻ : ID, Loyalty, Member Card, Access Card,....

Chấm công và kiểm soát vào ra

SHP Technology tư vấn giải pháp về chấm công và kiểm soát vào ra

Dịch vụ tư vấn và in thẻ nhựa

SHP Technology tư vấn và cung cấp dịch vụ in thẻ nhựa chất lượng cao